Skip Ribbon Commands
Skip to main content

AMATEUR RADIO EXAMINATION FOR OCTOBER 2013

AITI_ECOMM_REPORT_WEB_18v1AMATEUR_RADIO_BID_WEBv2homepage-banner-6
 
AMATEUR RADIO EXAMINATION FOR OCTOBER 2013
05/09/2013
Tuan/Puan,
 
 
PEPERIKSAAN BERTULIS RADIO AMATUR BAGI BULAN OKTOBER 2013
 
Dengan hormat sukacita dimaklumkan bahawa Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info-komunikasi Negara Brunei Darussalam (AITI) akan mengadakan peperiksaan bertulis Radio Amatur bagi bulan Oktober 2013 seperti berikut:
 
 
Peperiksaan Ujian Bertulis
 
 
Hari
 
Ahad
 
 
 
Tarikh
 
6hb Oktober 2013
 
 
 
Bertempat
 
Dewan Seri Kerna
B13, Bangunan AITI,
Kg. Anggerek Desa
 
 
 
Jam
 
9.30 - 11.30 pagi
 
 
 
 
Sehubungan itu, Tuan/Puan dikehendaki untuk menghadiri peperiksaan tersebut setengah jam sebelum peperiksaan dijalankan dengan membawa kad pengenalan atau paspot serta alat-alat tulis dan juga 'calculator'.
 
Nombor Index Tuan/Puan untuk digunakan semasa peperiksaan itu nanti adalah seperti berikut:
 
 
Kegagalan menghadiri peperiksaan tersebut dianggap sebagai menarik diri. Sila semak dengan teliti peraturan peperiksaan yang dilampirkan bersama ini.
 
Sukacita juga dimaklumkan bahawa jika Tuan/Puan berhasrat untuk menghadiri kelas radio amatur, Tuan/Puan bolehlah terus menghubungi nama-nama dibawah ini untuk keterangan lanjut.
 
#
Nama
Nombor Telefon
1
Brunei Darussalam Amateur Radio Association (BDARA)
Dewan Mesyuarat Stadium Negara
Negara Brunei Darussalam  BE1318
Mej (B) Haji Tamat bin Haji Lampoh
8669017
2
Persatuan Gemilang Dearah Tutong
No. 5, Simpang 58
Bukit Panggal, Tutong TB1341
Negara Brunei Darussalam
Mohammad Amali bin Hamdan
8718758, 8228758
 
Sekian untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan selanjutnya.